Ранно детско развитие и спорт

Според препоръките на СЗО, за да растат здрави децата ви, във възраст от 1 до 3 години, трябва да са активни всеки ден най-малко 180 минути.
В тази възраст, се развиват изключително интензивно сензорните системи и моториката.

Какво трябва да знаем?

Създадохме Програмата “Ранно детско развитие и спорт“ на Climb Academy специално за малките деца и техните родители, с помощта на специалисти в тази област - детски психолог, ерготерапевт, кинезитерапевт и треньор, като я изпълнихме с подходящи двигателни игри, упражнения и танци, които подпомагат детското когнитивно, социално, емоционално и физическо развитие, използвайки специално оборудване и материали за това.

Ежедневните физически занимания от най-ранна детска възраст оказват положително влияние върху физическото и интелектуалното развитие на децата. А всичко това във взаимодействие с техните родители пък ги мотивира да постигат завидни резултати в развитието си и да подобряват връзката по между си, която е толкова важна за този период.

Програмата

Програмата покрива 5 важни възрастови групи от 10 месеца до 3 години.
Класовете са формирани на възрастов принцип и протичат в рамките на 45 минути.
Капацитетът на всяка група е 8 родители и 8 деца.
По време на занятието децата играят боси или по чорапи, а родителите по чорапи и в удобно облекло.
Група 10-13 месечни програма Ранно Детско Развитие и Спорт

10-13 месеца

Група 14-18 месечни програма Ранно Детско Развитие и Спорт

14-18 месеца

Група 19-24 месечни програма Ранно Детско Развитие и Спорт

19-24 месеца

Група 25-30 месечни програма Ранно Детско Развитие и Спорт

25-30 месеца

Група 31-36 месечни програма Ранно Детско Развитие и Спорт

31-36 месеца

Програмата стартира с деца именно от 10 месечна възраст, тъй като тези месеци се свързват с периода на подготовка на детето за прохождане и преминаването на повечето деца от лазене в първи опити за изправяне и желание за опити за първи крачки с помoщ.
Точно за това избрахме тази възраст за начало на програмата, за да можем да подпомогнем, както децата, така и родителите им в този важен период и в един от ключовите моменти във физическото активно развитие на децата им.
A възрастта до 3 години е доказана, като ключова за развитието на психиката, моториката, интелекта, емоционалността, комуникативните и социални умения, както физическото развитие, а именно и фина и груба моторика.

Основните направления, по които работим в програмата “Ранно детско развитие и спорт“ на Climb Academy са:

– Езиково и комуникативно умение
– Когнитивно развитие
– Груба и фина моторика
– Активно двигателно развитие
– Усещане за ритъм и такт
– Социално и емоционално развитие
– Скрепяване връзката родител-дете

Направления, по който работим в програмата Ранно Детско Развитие и Спорт на Climb Academy

Програмата “Ранно детско развитие и спорт“ на Climb Academy също така цели и изграждане на теоретична база от познания у родителите, свързана с особеностите на детското развитие, съчетано с практическа работа – задачи и упражнения, провеждани в рамките на занятието. Ще стимулираме продължаването на работата и в домашни условия/среда извън залата, с цел качествено усвояване на всяка следваща стъпка в развитието.

Катеренето, като част от програмата Ранно Детско Развитие и Спорт на Climb Academy

Част от физическите активности на програмата се провеждат на модифициращ се „Пиклер Триъгълник“ предоставен от Wooden Magic.

Триъгълникът на Пиклер е детска дървена катерушка, измислена от унгарския педиатър д-р Еми Пиклер преди повече от 1 век. Пиклер триъгълникът представлява дървена рамка за катерене, която стимулира децата към самостоятелна игра, помага за добиване на увереност и развива двигателните им умения.

Основните предимства на Пиклер Триъгълника са, че развива моториката, баланса, координацията и вестибуларния апарат. Укрепва мускулатурата, спомага за добиване на увереност, подобрява стойката и развива въображението

ГРУПИ

Откривател
9-13 - месечни
Натисни, за да научиш повече
Детето открива цял един нов свят – време е за изправяне на тялото и нови постижения. В този период ще бъде стимулирано пълзенето, докато постепенно първите самостоятелни крачки не станат възможни.

Ще усвоява умението за посочване, имитация и споделено внимание. Следвайки естествения темп на езиковото развитие, връзката с околния свят ще бъде надградена с появата на първите думи.

Щапурко
14-18 месечни
Натисни, за да научиш повече
Любопитството и разширяващите се двигателни способности позволяват на детето да изследва по-активно света, ще стимулираме развитието на първите колебливи стъпки във все по-смели и уверени крачки на малките щапурковци.

Ще ги виждате как разширяват своите моторни умения, ще хвърлят топка, ще използваме стълбата, по която вече могат да пълзят, а с подкрепата от възрастен и да изкачват в изправено положение на тялото.

Любопитко
19-24 месечни
Натисни, за да научиш повече
Увеличаващата се двигателна независимост от родителя позволява на детето да се превърне в малък изследовател на света наоколо. Стимулира се активно езиковото развитие и речникът на детето ще се увеличава с високи темпове.

Малките любопитковци ходят самостоятелно уверено, внимание ще бъде отделено и на уменията за тичане, скачане, ритане на топка. Когнитивните способности също търпят промени – у децата се заражда умението за сортиране на предмети в различни категории.

Вихрушко
25-30 месечни
Натисни, за да научиш повече
В тази възраст ще видите своето дете да се изкачва и слиза по стълба самостоятелно, да хвърля топка над главата си, да създава все по-сложни изречения, с които да изрази своята уникална същност. Детето скача, тича, ходи и се учи със скоростта на светлината.

Уменията на фината моторика продължават да бъдат надграждани, като детето ще бъде способно да изгради своята кула от поне 6 елемента.

Приключенец
31-36 месечни
Натисни, за да научиш повече
Детето иска да се справя с все повече неща само, развива и демонстрира своята индивидуалност. Вече може да задържи баланса си за няколко секунди на един крак, може и да хваща топка, както и да ходи на пръсти – за него не остават тайни в игрите.

Малкият приключенец е готов да открива играта с други деца, с които вече разменя играчки и участва в споделени игри с обща цел.

Записване за безплатно първо посещение

Запишете се с вашето дете в Програмата “Ранно детско развитие и спорт” на Climb Academy на безплатно първо посещение , за да подпомогнете и да се забавлявате в този активен процес на развитие на децата.

Попълнете данните във формата за регистрация по-долу и ще се свържем с вас за уточняване на ден и час за безплатно първо посещение на Вашето дете.

Ранно детско развитие
Имена на родителя
Имена на родителя
Име
Фамилия
Имена на детето:
Имена на детето:
Име
Фамилия
Как разбрахте за занятията по Ранно Детско Развитие и Спорт в Climb Academy?
Политика за поверителност: