Правила за безопасност

Преди да използвате съоръженията в Climb Academy следва да се запознаете внимателно с правилата, които е необходимо да следвате стриктно с оглед Вашата безопасност.

 1. Преди да влезете в зоните на Climb Academy следва да се регистрирате. Регистрацията можете да извършите както посредством уебсайта, така и на място в Центъра на рецепция.
 2. Посетителите на центъра са длъжни да не използват съоръженията, ако имат медицински противопоказания за това или ако здравословното им състояние създава или повишава риска от настъпване на травми или наранявания, свързани с участието им в дейности и занимания, предлагани в Центъра.
 3. Необходимо условие за използване на съоръженията е провеждането на инструктаж, относно безопасното ползване на съоръженията и подписване на декларация за информирано съгласие с тези правила. С правилата за безопасност можете да се запознаете и на уебсайта на Climb Academy, както и на информационните табели на място в центъра. За лица под 16 г., декларацията за информирано съгласие трябва да бъде подписана от родител/настойник или упълномощено от родителя/настойника лице, което да гарантира че лицето под 16 г. е запознато с правилата в Climb Academy.
 4. Спазването на правилата за безопасност на центъра и инструкциите на персонала в Climb Academy е задължително докато сте на територията на центъра. Ползването на съоръженията е свързано с определени рискове, вкл. риска от настъпване на сериозни телесни повреди (вкл. счупване на крайници, натъртвания, ожулвания и пр.) или фатални последици вследствие на подхлъзване, препъване, падане от високо, контакт със съоръжението и екипировката, наблюдател или друг посетител на центъра и неспазването на правилата за безопасност може да увеличи многократно опасността от настъпването на тези рискове.
 5. Родителите са длъжни да запознаят децата си с правилата за безопасност по подходящ и разбираем за тях начин и гарантират тяхното спазване. Родителите упражняват непосредствен надзор върху своите деца, независимо от това, че нашите инструктори следят за спазването на правилата в центъра по време на Вашето посещение.
 6. Използването на зоните е доброволно и на собствена отговорност, като съоръженията могат да бъдат използвани от всеки клиент след проведения инструктаж и запознаване с тези правила.
 7. В случаите, където е необходимо поставянето на екипировката, ползването на съоръженията е възможно след като инструктор в Climb Academy провери правилното й поставяне.
 8. Смяна или сваляне на екипировка се извършва само след съгласието на служител на Climb Academy.
 9. Минималната възраст, необходима за ползване зоните на Climb Academy е 3 години.
 10. Присъствието на родител за деца под 4 години е задължително. Присъствието на родител за деца над 4г, не е задължително, но е препоръчително за спокойствието и допълнителна мотивация на децата.
 11. За да използвате Climb Academy зоната, трябва да сте с подходящо спортно облекло и обувки. Дългата коса трябва да бъде вързана/прибрана. Задължително свалете всички бижута, часовници и други неприкрепени предмети. Проверете и изпразнете джобовете си.
 12. На територията на Climb Academy се забранява тичането и други резки действия, които биха застрашили Вашата собствена безопасност и тази на останалите посетители в центъра.
 13. Забранено е внасянето на храни и напитки в зоните на Climb Academy.
 14. Бъдете внимателни с останалите посетители в Climb Academy. Ако забележите поведение застрашаващо Вас и околните, моля, незабавно се обърнете към наш служител.
 15. Влизането в зоните на Climb Academy с дъвка, храни, напитки, в нетрезво или емоционално нестабилно състояние и под въздействието на упойващи вещества не е разрешено.
 16. Не сядайте и не лягайте в полетата на съответните зони. Ако се нуждаете от почивка, излезте извън зоната и ползвайте местата, отредени за почивка.
 17. Не ви препоръчваме да използвате съоръженията на Climb Academy ако сте бременни или имате медицински противопоказания, страдате от остро или хронично заболяване, което създава или повишава риска от настъпване на травми или наранявания.
 18. Бъдете отговорни към личните си вещи. Центъра не носи отговорност за загубени или повредени такива.
 19. При неспазване на инструкциите за безопасност, агресивно и непристойно поведение, както и при неподходящо облекло, ще бъдете помолени да напуснете съответната зона. Решението на служителя на центъра е финално.
 20. В случай, че бъдете отстранени от съответната зона или преустановите посещението си, заплатените такси за вход не се възстановяват и центъра не дължи компенсация за заплатеното и неизползвано време.
 21. При проблем с детето, е необходимо след обаждане от наша страна, да дойдете в центъра в рамките на 10-15 минути.
 22. Детето се взима от този, който го е оставил/довел в Climb Academy.
 23. Всеки участник, трениращ в Climb Academy е задължен да идва на време за занятие. Който не може да дойде на занятие или събитие с негово участие е длъжен да уведоми инструктора, минимум 1 час преди това.
 24. Молим да изключвате звука на вашите мобилни телефони на територията на Climb Academy. Ако ви се наложи разговор, моля бъдете дискретни.
 25. Родителите трябва да са убедени, че децата им са облечени подходящо за тренировка, както и с подходящи обувки, носят вода нужна за хидратиране на организма и спазват вътрешния правилник.
 26. По време на тренировка, разговорите между родител и дете или инструктор са забранени. Забраняват се и всички дейности възпрепятстващи обучителния процес.

Катеренето е рисков спорт и както всяка дейност, която се случва над земята, носи опасност от падане при невнимание или малфункция на екипировка. Втората може да бъде резултат от погрешна употреба, неправилна или нередовна поддръжка, некачествена екипировка с неясен произход или фабричен дефект. Инциденти, свързани с малфункция на осигурителна екипировка неминуемо повдигат въпроси и съмнения относно всякаква такава, била тя лична или предлагана за ползване в комерсиален център. Затова смятаме за редно да обърнем внимание на мерките за безопастност, които сме взели в Walltopia Climbing Center и изборите, които сме направили за осигуряване на максимална безопасност.

 1. За да използвате аутобилей устройството трябва да тежите минимум 10 кг и максимум 150 кг
 2. Никога не стойте точно под катерещия се.
 3. Никога не се катерете точно под или над друг катерач.
 4. Наличието на бижута по време на катерене може да допринесе за допълнителни травми. Съветваме Ви да ги свалите преди тренировка.
 1. Никога не стойте точно под катерещия се.
 2. Никога не се катерете точно под или над друг катерач.
 3. Наличието на бижута по време на катерене може да допринесе за допълнителни травми. Съветваме Ви да ги свалите преди тренировка.
 1. Максимално тегло на използващите зоната на Нинджа трасето зоната е 120 кг.
 2. Минималната височина за да ползвате зоната на Нижда трасето е 120 см.
 3. Преди да продължите по препятствията се уверете, че в зоната на препятствията или под тях, на сейфти мата, няма друг участник.
 4. Изчакайте своя ред търпеливо. Разрешава се само по един участник на препятствие.
 5. Не се катерете по колоните и парапетите.
 6. Препоръчваме ви, ако носите очила да ги свалите и оставите на безопасно място преди да ползвате съоръжението.
 1. Атракционът се ползва без обувки, но задължително по чорапи. Свалете всички бижута, часовници и други неприкрепени предмети. Проверете и изпразнете джобовете си.
 2. Изчакайте своя ред търпеливо. Разрешено е само по един участник на препятствие.
 3. Препоръчваме ви, ако носите очила да ги свалите и оставите на безопасно място преди да ползвате съоръжението.
 1. Присъствието на родител/придружител в зоната е задължително.
 2. Атракционът се ползва без обувки, но задължително по чорапи.
 3. Катеренето по мрежата е забранено. Не се облягайте и не се дръжте за нея.
 4. Преди да се пуснете по пързалката, уверете се, че няма друг участник ползващ я в момента. Изчакайте своя ред търпеливо.
 5. Забранено е пускането по пързалката по корем или с главата надолу.
 6. Забранено е изкачването по пързалката.

Правила за безопасност и за ползване на услугата по Програма „Ранно детско развитие и спорт“ на Climb Academy

 

 1. При първо посещение е задължително подписването на Информирано съгласие от родител/настойник/придружител. Информираното съгласие може да попълните за ваше улеснение предварително онлайн на нашия сайт ТУК или на място на станциите в центъра/ на рецепция.
 2. Препоръчваме Ви да дойдете 10 минути преди началото на заниманието, за да имате време да се настаните и детето да се адаптира към новата обстановка.
 3. В случай, че закъснеете, се включвате към текущите упражнения в заниманието. Няма предвидена компенсация за пропуснатата част от упражненията.
 4. Бъдете с удобни дрехи, както вие , така и детето.
 5. Децата играят по чорапи или боси – по ваша преценка.
 6. Придружителите е задължително да бъдат по чорапи. Ходенето боси е забранено.
 7. Храна и напитки по време на занятието не се допускат.
 8. Бъдете отговорни към личните си вещи. Центъра не носи отговорност за загубени или повредени такива.
 9. Молим да изключвате звука на вашите мобилни телефони на територията на Climb Academy. Ако ви се наложи разговор, моля бъдете дискретни.
 10. Нашият треньор-водещ следва специално изработена програма и всяко посещение се състои от следните елементи:
 • „Ритуал по посрещане“
 • „Обща моторика”
 • „Когнитивно и езиково развитие”
 • „Физическа активност“
 • „Ритуал по изпращане“
 1. Упражненията, включени в отделните елементи на всяко занимание, насърчават детското когнитивно, езиково, социално, емоционално и физическо развитие.
 2. Родителят/Придружителят изпълнява и прилага върху или заедно с детето дадените упражнения, танц, мимики, жестове.
 3. В края на първото си посещение ще получите „Карта с показатели за развитието“ на вашето дете, спрямо възрастовата група, за която сте се записали и ще получите разяснения за това как спомагаме по време на заниманията за покриването на тези показатели.
 4. Препоръчваме Ви, да продължавате да упражнявате част от дадените упражнения и в домашни условия/среда извън залата, с цел качествено усвояване на всяка следваща стъпка в развитието на детето.
 5. Може да се запишете за единична тренировка или месечен абонамент от 4 посещения в рамките на 1 месец. Всяко занимание е с продължителност 45 мин. Повече информация прочетет в сайта или на рецепция.
 6. Моля, имайте предвид, че за да гарантирате мястото си, услугата трябва да бъде заплатена предварително.
 7. Можете да заплатите желаната от вас услуга онлайн и по банков път, а също така в брой, с дебитна или кредитна карта на място в обекта.
 8. При записване на второ дете ползвате 15 % отстъпка.
 9. В случай, че нямате възможност да посетите заниманието, моля да ни уведомите възможно най-рано.
 10. При пропускане на посещение по здравословни причини имате право на едно посещение за наваксване в рамките на 30 дни.
 11. При неспазване на инструкциите за безопасност, агресивно и непристойно поведение, както и при неподходящо облекло, ще бъдете помолени да напуснете съответната зона. Решението на служителя на центъра е финално.
 12. В случай, че бъдете отстранени от съответната зона или преустановите посещението си, заплатените такси за вход не се възстановяват и центъра не дължи компенсация за заплатеното и неизползвано време