Skip to main content

Маршрутите за катерене се различават един от друг по своята дисциплина и сложност. За да се степенуват трудностите, въведена е категоризация на катерачните маршрути, която бива различна за катерене на въже и боулдър катерене. Тъй като в исторически план тези системи за определяне на трудността (категоризации) са се развивали независимо в различните части на света, то към днешна дата съществуват различни скали на категоризиране, подобно на различните измервателните единици.

Френска система

(катерене на въже)

В Европа и в частност, България, най-популярна е френската система. В нея трудността на маршрутите е обозначена с цифра от 1 до 9, в комбинация с малка буква от „а“ до „с“ (на латиница) като трудността е възходяща (4а → 4b → 4c → 5a → 5b и т.н.). Понякога може да има плюс или минус за допълнително уточнение (напр. 6а+ е малко по-труден от 6а). Тази система за категоризация произхожда от Алпите и се използва за описание на всички видове изкатервания, които могат да се случат в планината. Категории с номера 1, 2 и 3 се използват за качване на планински пътеки, затова катерачните маршрути ще срещнете с номера от 4а нагоре.

Примерни категории

1
Изкачване по стръмна пътека в планината. (Пътеката до Боянски водопад)
2
Изкачване по много стръмна пътека в планината с помощта на ръце. (Изкачване до Черни връх през стената)
3
Изкачване по полегат скален масив, тип пътека, в който през по-голямата част от времето си помагаме с ръце или разчитаме на предварително поставени въжета и парапети. (Кончето в Пирин)
4(а-с)
Катерене на лесни маршрути с въже, които без осигуровка са опасни.
5(а-с)
Катерене на маршрути за по-напреднали катерачи с въже.
6(а-с)
Технично катерене с маршрути, изискващи комплексно решение.
7 и нагоре
Професионално катерене, изискващо години подготовка.

Американска система

(катерене на въже)

Втората най-популярна система е американската, произхождаща от долината на Йосемити. В нея категориите изглеждат по следния начин: 5.10а. В тази система всички катерачни маршрути започват с 5. като 5.1, 5.2 – до 5.5 са разходка в планината, а същинското катерене започва от 5.6. В по-високите трудности, от 5.10 насетне, се поставя и малка латинска буква – от „а“ до „d”. Например 5.10d e по-сложен от 5.10c.

Френска система

(боулдър катерене)

В боулър катеренето маршрутите са ниски и силно технични. Поради разликата в тяхното естество, в боулдър катеренето е приета малко по-различна система на категоризация, като за всеобщо объркване, отново съществуват различни системи в различните държави. В Бъглария отново е прието да се използва френската система, в която маршрутите са обозначени с цифра от 5 до 9 (да, при боулдъра най-лесните са 5-) и главна буква А, B или C. Буквите се употребяват за категориите от 6 нагоре. При 5-та категория се приема, че боулдърът е достатъчно лесен, за да не е необходимо допълнително уточнение за сложността с буква. Ако видите написана категория на маршрут и не е специфицирано дали е боулдър или маршрут на въже, то може да го идентифицирате по това дали е с малка или главна буква след цифрата.

Примерни категории

5-, 5, 5+
Категории за начинаещи.
6А - 7B
Категории за напреднали.
7C - 9A
Категории за професионалисти.

Американска система

(боулдър катерене)

В САЩ системата за категоризация на боулдърите е решена значително по-лесно, маршрутите са обозначени с буква V и число от 0 до 10 (засега). Възможно е към буквата да се добави „+“ или „-“. Например V0 → V1 → V2 → V3- → V3 → V3+ и т.н.