Skip to main content

За работата с деца с аутизъм и различни разстройства в развитието в катерачните зали на Уолтопия, разказва Данимира Иванова, ерготерапевт в Climb Academy, Walltopia Climbing Center и Сдружение „Аутизъм днес“.  Научете повече за напредъка, който постигат децата благодарение на терапевтичния метод и спортът катерене.

1. Разкажи ни за себе си

В момента завършвам Медицински университет – София, като същевременно успявам да прилагам знанията и потенциала си при деца с различни образователни потребности в работата ми като Ерготерапевт в Сдружение „Аутизъм Днес“ и Walltopia Climbing Center. Попаднах в тази сфера, защото исках да се занимавам с нещо, което би било полезно на обществото. Често децата с аутизъм биват пренебрегвани и подминавани с различни епитети, което е жалко, защото те са уникални, можещи и добри.
И въпреки, че работата дотук ми даде много опит и познания, искам да разширя хоризонта си и да продължавам да се развивам в тази сфера, помагайки им. Извън работата си обичам да спортувам – предимно катерене и волейбол, но проявявам интерес и към доста други спортове. Релаксирам с четка и платно в ръка, а в свободните си дни обичам разходките в планината с добра компания.

2. Кога и как откри катеренето като терапевтичен инструмент?

Започнах работата си в Walltopia Climbing Center като Ерготерапевт на деца със СОП преди около година, но по време на следването си, бях чела статии и проучвания, провеждани предимно в западните държави, за влиянието на различните спортове като катерене, езда и плуване върху двигателното развитие на деца с аутизъм.
В тази връзка попаднах и на различни онлайн курсове и модерните вече „уебинари“, които обогатиха знанията ми за същинските ползи от катеренето. Бях много впечатлена от този вид терапия и се радвам, че в момента имам и невероятната възможност да я прилагам.

3. Какво представлява Ерготерапията?

В България, за жалост, Ерготерапията не е толкова широко разпространена като професия, а тя предоставя подкрепата и знанията в значими за деца и възрастни умения, свързани с развиването на самостоятелността и независимостта им. Ерготерапията, сама по себе си, отразява взаимодействието между личността, околната среда и действието и така изпълнява основната си цел – да позволи на хората да участват свободно в дейностите от ежедневния си живот, подобрявайки здравето и благополучието им.

Тренировката на деца със СОП включва в себе си адаптиране към индивидуалните нужди на детето и използване на потенциала му за постигане на конкретни цели, свързани с двигателното и когнитивното му развитие.

Научи повече

4. Как протича една тренировъчна сесия в залата?

Любимият ми въпрос до тук, на който мога да отговоря с една дума – щуро. Тренировката на деца със СОП включва в себе си адаптиране към индивидуалните нужди на детето и използване на потенциала му за постигане на конкретни цели, свързани с двигателното и когнитивното му развитие.

Първо започваме с няколко „опознавателни сесии“ както за мен, така и за детето, където оценявам способностите и интересите му, като това най-често се случва в Climb Academy – детската ни катерачна зала. Спрямо тях започваме тренировъчните сесии като постепенно, с много насоки и демонстрации, успяваме да се справим с предизвикателствата и новите умения.

Заедно преодоляваме и понякога възникналите негативни емоции, породени от същевременното получаване на нови сетивни стимули и изисквания от заобикалящата го среда. Чрез тяхното възприемане спонатнно генерираме адаптивна реакция и отговор на тези дразнения. Всяко едно качество, развиваме чрез игри и разбира се малки поощрения под формата на „награди“ за постигнатия успех.

5. Какви са ползите от ерготерапията за децата с аутизъм?

Ето на този въпрос не знам от къде да започна. Иска ми се да кажа просто – безброй. Но нека все пак стартираме с глобалната моторика – развиването на мускулатурата на цялото тяло, координацията в движенията, моторното им планиране, равновесието, баланса и билатералната им координация или по-просто казано работата на двете половини на тялото да работят в синхрон, което е често срещан проблем при децата с аутизъм.

Това в последствие разбира се улеснява и фината моторика – трениране на различни силови и прецизни захвати, което подпомага по-нататъшното боравене с предмети в училищната среда например. Подобряването на координацията ръка-крак-око, която играе съществена роля в ежедневните дейности на всички нас – по този начин детето се научава и да се ориентира в заобикалящата го среда, развива пространствената си ориентация и постига определени цели, от които се чувства удовлетворено.

Често се наблюдават и сензорни нарушения (тактилни, зрителни, слухови), с които също се справяме чрез постепенна адаптация. Когнитивното развитие е неизменна част от целия процес в тренировъчната сесия по катерене – посочване на цветове, предмети, вокализиране при невербалните деца, вземане на решения и справяне с възникнали проблеми. Заедно с всички тези ползи подобряваме и може би най-важното – социалната им интеграция и взаимодействието им с връстници в една всеобща тренировка под формата на игра.

6. Разкажи ни какъв напредък отбелязвате с твоите ученици в залата?

В обратната връзка с родителите след всяка тренировъчна сесия споделям как тя е преминала, върху какво сме работили и как се справя детето им до този момент. Най-добри резултати постигаме, когато детето самостоятелно и чрез малки насоки насочва действията си, докато ненатрапчиво се направлява околната му среда.

Семейството винаги е част от целия терапевтичен процес и чрез поддържане на постоянна комуникация успяваме да извлечем най-доброто, на което то е способно. Всяко дете е на различен етап от развитието си и се нуждае от различни терапевтични методи за максималното извличане на потенциала му.

В съвместната ни работа с родителите правим малки крачки към постигането на индивидуалните цели, пред които е поставено детето.

7. На база на твоя опит, би ли искала да споделиш още нещо с родителите на деца с аутизъм?

Искам да споделя не само на родителите, но и на всички хора, че децата с аутизъм и различните разстройства в развитието МОГАТ. Могат да бъдат всичко, което си пожелаят, като всеки един от нас, могат да сбъдват мечтите си и да бъдат социално интегрирани стига да бъдат насочвани, подкрепяни и безусловно обичани.
Въпреки всички всевъзможни трудности, пред които са поставени, родителите на тези деца са герои – герои за търпението, герои за приемането, герои за разбирането, герои за това, че правят всичко по силите и възможностите си за общото благополучие на децата си. Възхищавам им се. И не на последно място искам да им благодаря и да им кажа, че съм горда с всеки един от тях за силата, която проявяват.

Първата тренировка е
пробна и безплатна

Направи записване
Close Menu