Skip to main content

Как стимулираме следните сфери на развитие в програмата “Ранно детско развитие и спорт”:

1) Езиково и комуникативно умение

В програмата “Ранно детско развитие и спорт” работим за разширяването на речниковия запас, разбирането и продукцията на реч, стимулираме уменията им за комуникация.
Споделеното внимание е основен градивен блок за комуникативните умения. То се стимулира във всяка една дейност, в която родителят/водещият групата и детето насочват вниманието си в една посока – размяна на поглед, звуци, жестове, реч, дейност.
Към 10-месечна възраст децата вече формират умението да посочват. С посочването привличаме вниманието на детето и назовавайки предмета/дейността въздействаме и на езиковото развитие.
Важните умения на детето за споделено внимание, които целим да развием, са проследяване с поглед, проследяване на жест, влизане в контакт – очен, вербален със социален партньор. Във взаимодействието и комуникацията с децата активно провокираме свързването чрез погледа, усмивката, жеста, насочени към детето и съответно търсим двупосочното им реализиране. 

2) Когнитивно развитие

Когнитивното развитие се отнася до начина, по който децата учат и решават определени задачи. Паметта, мисленето и вниманието са компоненти на когнитивната сфера на развитие.
Постиженията в когнитивната сфера на развитие са: способност за споделено с възрастния внимание, умение за имитация, развитие на карта на тялото, разширяване на речниковия запас, сортиране на предмети по категории, появата на умение за разрешаване на даден проблем – например, детето ще вземе стол, за да достигне нещо, поставено нависоко.
Горепосочените развитийни задачи са заложени в програмата – това се осъществява чрез процеса на активна комуникация, поставянето на задачи пред детето, които са постижими, но са и достатъчно предизвикателни, така че да надхвърли постигнатото и познатото до момента, а по този начин и да надгради уменията си.
Образователните карти, музиката, взаимодействието дете-родител, както и присъствието в група оказват своето благотворно внимание. 

3) Груба и фина моторика

Грубата моторика се отнася до движенията на цялото тяло, движения като ходене, тичане, скачане. Фината моторика обхваща прецизните движения на ръцете, чрез които писането, рисуването, изрязването, уменията за самообслужване като връзване на обувки, обличане и хранене стават възможни.
В програмата е заложено развиването на уменията от общата моторика – такива са уменията за ходене, тичане, скачане, хвърляне, хващане и ритане на топка. Стимулираме развиването на силата и издръжливостта на мускулатурата, както и прецизните движения на ръцете.

4) Активно двигателно развитие

В програмата стимулираме уменията за координация на тялото и баланс, чрез преминаване през различни съоръжения – меки модули тип стълба, триъгълна призма, халки и лостове, шведска стена, греда, баланс дъска и други. Осъзнаването на частите на тялото и по какъв начин то се придвижва в пространството има основополагащо значение. Доброто физическо развитие, което се постига чрез преодоляване на различни препятствия и трасета, е източник на удовлетворение, добра самооценка и добро самочувствие в бъдеще – в отношението към себе си и във взаимодействията и свързването с връстници.

5) Усещане за ритъм и такт

Умението да следваш ритмичен модел – включено е в толкова много дейности от ежедневното функциониране – такива са лазенето, ходенето, тичането.
Придвижването на детето в такт с музиката е един от начините за развиване на усещането за ритъм. Това усещане е необходимо условие и за развитие на организираност във времето. Съответно функционирането в училищна възраст, следването на графици и разписания, а след това и в света на възрастните – изисква тези умения.
В програмата използваме музикални инструменти като клавеси, маракаси, кастанети и други. Избрали сме песни и мелодии, които да съпътстват децата по пътя към тяхното здраво развитие.

6) Социално и емоционално развитие

За да могат да се свържат пълноценно със света наоколо, децата следва да развиват своите социални умения. В програмата работим в групов формат, така че децата да имат възможност да си взаимодействат – както помежду си, така и активно да бъдат ангажирани със своите родители.
За да бъде успешна адаптацията на детето сред групата на връстниците в предучилищна и училищна възраст е важно изграждането на социални умения да стартира още в най-ранна детска възраст. Това се случва, когато с детето се взаимодейства активно – когато му се обръща достатъчно внимание, когато то е ангажирано в различни дейности и игри със своите родители, както и с други деца на сходна възраст. Важно е да бъде усвоено умението за споделено внимание, за очен контакт, за редуване в игрите и заниманията.
Емоционалната саморегулация започва именно от способността на детето да разпознава и назовава своите емоции. За да научим детето да се успокоява, да изразява гнева си, страха си, радостта си – то трябва да му дадем думите за всяка една от тези емоции. В програмата сме заложили упражнение за разпознаване на лицевата експресия на емоциите, тяхната имитация и назоваване. 

7) Скрепяване на връзката родител-дете

Качествено прекарано време без електронни устройства, без телевизия и социални мрежи. Занятието цели именно това – време и пространство, в което родителят се посвещава изцяло на своето дете. Това е подпомогнато от различните упражнения, стимулираме позитивното и подкрепящо присъствие, което подкрепя качествено свързване.
За да може детето да расте с усещането за себе си, че заслужава обич, че има стойност и е от значение, за да има добра самооценка, за да може да се отстоява сред своите връстници и да може да развие заложбите, качествата и талантите си – на първо място по значение е семейната среда. Важно е в семейството да има топла доверителна връзка, изпълнена с обич и подкрепа, но нека това е съчетано и с поставяне на здрави граници – тоест за детето да е ясно, че е обичано и обгрижено, но също така да има и определени правила, изисквания и задължения.
В създаването на програмата изхождаме именно от тази позиция – и поставяме в основата й подкрепянето на тази така скъпоценна връзка с децата.

-Автор: Елица Човалинова

Leave a Reply

Close Menu